Само 70.00 лв. до БЕЗПЛАТНА доставка!
089 700 4640
Безплатна доставка над 70 лв.

Образователен център ADVANCE

ADVANCE – Курсове по английски език

+359 87 99 999 47 - Лозенец
+359 87 94 999 47 - Младост
+359 87 95 999 47 - Плиска
+359 87 78 999 47 - Бели Брези
+359 87 78 599 47 - Каблешков
+359 87 78 499 47 - Люлин
бул. Арсеналски № 5
message_contact lozenets@advance-edu.org
https://advance-edu.org/

Идеята, която вдъхнови екипа да изградят ADVANCE като едно различно място за обучение, предпочитано от хората на новото време, е да насърчават напредъка на отделната личност, да спомагат за възпитаването на положителни ценности, да подкрепят цялостното, пълноценно развитие на отделния човек и така, на свой ред, да бъдат полезни за развитието и напредъка на цялото ни общество. 

  advance-in-life_

Програми:
Английски за деца

Програмите ADVANCE in English са предназначени за обучение по английски език на деца, ученици, възрастни и корпоративни клиенти. Изградени са на основата на комуникативния метод и други съвременни подходи при преподаването на английски; Интегрират балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане; Целят ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на комуникацията в реални условия.

Английски за възрастни
Програмите за студенти и работещи ADVANCE in English се провеждат съобразно комуникативния метод на преподаване, който изисква активно участие на обучаемите в процеса на усвояване на езика чрез дискусии, симулации, ролеви игри и др.

Сертикикатна подготовка
Сертификатите на Кеймбридж за владеене на английски език са най-престижната и ползваща се с огромна популярност квалификация за изучаващите английски като чужд език в цял свят.

ADVANCE in Life
Добрата новина от последните десет години на научни изследвания е, че социалните умения се придобиват! Чрез учене, децата могат да развият емоционална интелигентност, спонтанност и креативност, които да им помагат да изразяват своята уникална същност. Без съмнение, децата с по-добри социални умения, се справят по-лесно с предизвикателствата на живота – развиват по-добри взаимоотношения, справят се по-добре в училище, имат по-висока самооценка и увереност в собствените си способности и като цяло са по-добри комуникатори.

Лятно училище
Програмата ADVANCE in Summer е предназначена за деца в предучилищна възраст и ученици от 1 до 5 клас.

Летен лагер
Летен английски лагер с АДВАНС е предназначен за деца от 8 до 13 годишна възраст.

                   

Публикувано: 02.06.2021 13:44